Д-р Надка Цакова

 


Специалност:

Неврология

Курсове и специализации :    

 • Доплерова сонография-ВМА,МУ-гр.София 
 • Епилепсия- МУ-гр.София  
 • Мястото на класическите АЕМ в лечение на епилепсията- МУ-гр.София  
 • Клинична ЕМГ- МУ-гр.София  
 • Образна диагностика в неврологичната практика-МУ-гр.София  
 • Невропатична болка- МУ-гр.София  
 • Деменции, депресии, коморбидност, периферни нарушения- МУ-гр.София  
 • Съвременни аспекти на терапията на неврологичните заболявания- МУ-гр.София  
 • Съвременни аспекти на невровегетологията-МУ-гр.София  
 • Анестезиология и реанимация- НИСП- Пирогов 

Субклинични интереси     

 • МСБ 
 • Мигрена  
 • Болест на Алцхаймер  
 • Вертеброгенни заболявания 

 

 

 

 

 

 

 

Най-горе